Slag om de Schelde

De Slag Om De Schelde is ongetwijfeld één van de grootste en zwaarste militaire operaties van de Tweede Wereldoorlog en speelde zich eind 1944 af in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Alles draaide om de toegang tot de haven van Antwerpen. Deze haven was uitermate belangrijk om de bevoorrading voor de geallieerde strijdkrachten vlot te laten verlopen. Alhoewel Antwerpen al op 4 september 1944 bevrijd werd, zou het nog tot eind november duren voor delen van Zeeland veroverd waren op de Duitsers en de Schelde gebruikt kon worden als toegang tot de haven Antwerpen. De bevrijding van de Scheldemonding was een taak van het 1e Canadese LegerNa weken van zeer zware gevechten, op de grond en in de lucht, werd de slag uiteindelijk gewonnen.  

Voor verdere informatie over De Slag Om De Schelde verwijzen wij naar de "LINKS" op deze website, waar een opsomming is gemaakt van de vele websites en filmmateriaal hierover. 

Battle of the Scheldt

The Battle Of The Scheldt is undoubtedly one of the biggest military operations during the second world war. The battle of the Scheldt took place near the end of the year 1944 and was fought in the north of Belgium and south west of The Netherlands. The main objective during the battle of the Schelde was to gain access to the port of Antwerp so that the allied armies could improve the resupply their troops. Although Antwerp was liberated on the 4th of September 1944 the allies only managed to recapture part of Zeeland and the port of Antwerp near the end of November. The tasks to recapture the Schelde estuary was assigned to the 1e Canadian army. After weeks of heavy fighting both on the ground as in the air the battle was finally over and won.
For more information about the Battle Of The Scheldt we like to direct you to the “LINKS” section on this website, where you can find a collection of websites and films about the Battle Of The Scheldt.

Nieuws:

  • 2019 grootse herdenking Slag om de Schelde 75 jaar na dato.
  • Als nieuwe leden verwelkomen we:                                          - Battlefield Tours Zeeland             - For Freedom Pipe & Drums      ( www. forfreedompipeband.be)