WELkom!

Welkom op de website van de samenwerkende Zeeuwse en Belgische oorlogs musea en herdenking organisaties onder de naam "stichting Slag om de Schelde."

Het doel van de stichting is om de onderlinge samenwerking te bevorderen, evenementen en herdenkingen op elkaar af te stemmen en een gezamenlijke agenda te beheren om zo samen de Slag om de Schelde en de Zeeuwse en Belgische oorlogsgeschiedenis meer onder de aandacht te brengen. 

Volg ons via facebook: https://www.facebook.com/StichtingslagomdeSchelde/

WELCOME!

Welcome to the website of the co-operation between the Zeeland’s and Belgian war museums and memorial organisations under the name of “foundation Battle of the Scheldt”
The purpose of the foundation is to improve the cooperation with regards to events, memorials and  having a joint agenda in order to pay together more attention to the battle of the Scheldt and the Zeeland & Belgian war history.

Battle of the Scheldt Foundation on facebook; https://www.facebook.com/StichtingslagomdeSchelde/

Nieuws:

  • 2019 grootse herdenking Slag om de Schelde 75 jaar na dato.
  • Als nieuwe leden verwelkomen we:                                          - Battlefield Tours Zeeland             - For Freedom Pipe & Drums      ( www. forfreedompipeband.be)